MENU ĐIỀU KHIỂN

Toàn bộ Menu điều khiển của Topmarkets nằm ở bên trái. Menu có thể mở rộng hoặc thu gọn thông qua một nút trên cùng bên trái màn hình.

Khi mở rộng Menu. Toàn bộ thanh Menu điều khiển sẽ hiện lên. Trên thanh Menu bao gồm các mục:

  • Bảng giá Live: bảng giá chứng khoán
  • Chứng khoán cơ sở: Danh mục chứng khoán cơ sở
  • Thông tin cá nhân: Thông tin tài khoản của khách hàng.
  • Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng bảng giá Topmarkets
  • Gói dịch vụ: Thông tin về các gói dịch vụ của TopMarkets.
  • Phương thức thanh toán

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

1. Danh mục VIP:

Danh mục khuyến nghị dành cho khách hàng sử dụng gói dịch vụ VIP.2. Danh mục cở sở

Danh mục khyến nghị dành cho khách hàng sử dụng gói dịch vụ Cơ sở.3. Danh mục hợp tác:

Danh mục khuyến nghị dành cho khách hàng sử dụng gói dịch vụ Hợp tác.

.

3. Lịch sử:

Dữ liệu lịch sử khuyến nghị của TopMarkets.

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Khuyến nghị:

Các khuyến nghị giao dịch về chứng khoán phái sinh và được chia làm hai phần:

  • Long term: Các khuyến nghị giao dịch có thời gian nắm giữ dài ngày
  • Short term: Các khuyến nghị giao dịch trong ngày


Lịch sử:

Lịch sử khuyến nghị giao dịch của TopMarkets liên quan tới phái sinh.